UK Bookmakers

Мова (мови) освітнього процесу

На виконання ст.10 Конституції України, Законів України «Про освіту» (ст.1,6,7), «Про повну загальну середню освіту» (ст.1,5,7), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (частини першої статті 21), з метою створення належних умов для розвитку й розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму  у гімназії здійснено перехід на українську мову навчання.

Гімназія №178 міста Києва є освітнім закладом з українською  мовою навчання, в якому функціонують окремі класи з російською мовою навчання.   

Учні 5-6 та 10-11 класів гімназії № 178 здобувають базову та профільну освіту державною мовою.

Учні 7-9 класів, як класи з навчанням мовами національних меншин, здобувають базову середню освіту державною мовою не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу. Предмети історія України, всесвітня історія, основи правознавства, географія, біологія, фізика, хімія, алгебра, основи здоров'я, інформатика мистецтво, фізична культура, трудове навчання викладаються українською мовою (ст. 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Учні 1- 4 класів здобувають початкову освіту мовою національних меншин (російською) (ст. 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту»). При цьому учні вивчають українську мову як предмет.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
  • Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
  • Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here