UK Bookmakers

Мова (мови) освітнього процесу

На виконання ст. 10. Конституції України, Законів України «Про освіту»    (ст.1,6,7), «Про загальну середню освіту» (ст.1,5,7), «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,   «Про засади державної мовної політики» (ст.1, 20),  з метою створення належних умов для розвитку й розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму в майбутніх громадян України гімназією  з вересня 2020 року  відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України у гімназії здійснено перехід на українську мову навчання.  

Гімназія №178 міста Києва є освітнім закладом з українською  мовою навчання, в якому функціонують окремі класи з російською мовою навчання.  Згідно зі  статтею 5 Закону України "Про повну загальну середню освіту" учні гімназії здобувають  базову та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу.

Перелік навчальних предметів, що вивчаються державною мовою визначено освітньою програмою закладу: географія, біологія, фізика, хімія, алгебра, історія України, всесвітня історія, основи здоров'я, інформатика, основи правознавства, мистецтво, фізична культура, трудове навчання. 

На мові національних меншин здійснюється  викладання в початкових класах.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
  • Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
  • Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here